p1010007

Het was heel bijzonder om op verzoek van Lia de Loey, uitvaartverzorger van Monuta Schuren, samen met Angelique Schlicher (Rouwbegeleiding De Rouwstap) een programma te mogen presenteren voor een groep van zo’n dertig mensen. Bestaande uit familieleden van overledenen, mensen die het onderwerp rouwverwerking persoonlijk of beroepsmatig interesseerde, en andere belangstellenden. Angelique gaf uitleg over de verschillende stadia van verlies en rouw, Lisa las passende gedichten voor, ingeleid met korte muziekfragmenten en ge├»llustreerd met foto’s. Louter positieve reacties.